Gezien de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren is veel noodzakelijk onderhoud uitgesteld. Daar waar men met bezoekers te maken heeft, is uitstraling belangrijk.

De navolgende vragen komen steeds vaker in beeld;

 • Wat moet er nu daadwerkelijk gebeuren?
 • Wat kost het?
 • Wat zijn de te verwachten resultaten?

Zo zijn er nog veel meer belangrijke vragen. Daar speelt Breur Vloerenspecialisten op in, wij doen dat d.m.v. Onderzoek en Rapportering.

Wat het voorstelt:

  1. wij gaan persoonlijk naar de vestiging om vast te stellen om welke vloerafwerking het gaat

  2. we stellen de conditie vast

  3. er worden altijd foto’s gemaakt, welke digitaal beschikbaar zijn

  4. we stellen het aantal vierkante meters vast

  5. er wordt advies gegeven betreffende het herstel en de daadwerkelijke kosten

  6. waar mogelijk stellen we alternatieven voor, welke kostenbesparend kunnen zijn

  7. prognose van het eindresultaat met meer dan 30 jaar ervaring in Vloerspecialisatie

  8. een rapportage achteraf wordt schriftelijk in tweevoud toegezonden en digitaal, met de daarbij behorende foto’s. Het eindresultaat is een schriftelijk onderhoudsadvies

Wat zijn de kosten voor een inspectie?
In totaliteit € 75,00 – excl. BTW, per vestiging.

Alhoewel de kosten zeer laag zijn, komt daar nog iets heel bijzonders bij.
In de eerste plaats heeft men met zo’n rapport de mogelijkheid te zoeken naar de goedkoopste aanbieder. Men heeft geen enkele verplichting om Breur Vloerenspecialisten de opdracht te gunnen.

Indien men daar wel voor kiest, dan wordt het bedrag á € 75,00 gecrediteerd op de eindnota aangaande de uitvoering.